Biztonságvédelmi szaktanácsadás, képzés és támogatás

Célunk az adott gazdasági szervezet, sajátosságainak és speciális jellegének figyelembe vételével a zavartalan működéshez szükséges feltételrendszer meghatározása, kialakítása. Ezen belül történik a generális kérdések tisztázása és az adott környezetben történő értelmezése, definiálása, majd ennek alapján a biztonságvédelmi elvek meghatározása. Kidolgozásra kerülnek a biztonságvédelmi tevékenység típusai és területei, valamint a biztonságvédelmi tevékenység szakaszai, illetve meghatározásra kerülnek a biztonságvédelmi szakember feladatai, jogai és kötelezettségei.

Megrendelésre az EURO-INFORD Iroda az alábbi munkákat végzi el:

ü  Kockázatelemzés elkészítését;

ü  Alternatívák, ajánlások, biztonságvédelmi tervek kidolgozása a vezetői döntés előkészítéséhez;

ü  Felkészítési tervek, oktatási tematikák összeállítása;

ü  Biztonságvédelmi terv menedzselése, kivitelezők szervezése és szerződések előkészítése;

ü  Folyamatos Információ-szolgáltatás a biztonságvédelmi feladatok teljesítéséhez;

ü  Ügyrendek, munkaköri leírások a biztonsági személyek feladatairól és kötelmeiről;

ü  Ajánlás a biztosítások biztonságvédelmi szempontjai és tartalmi kérdései témakörökben;

Megbízási szerződés keretében

ü  Adatvédelmi tisztviselői feladatok átvállalása;

ü  Adatvédelmi, adat- és informatikabiztonsági szabályzatok készítése;

ü  Ügyfélszolgálati szabályzat készítése;