Biztonságvédelmi szaktanácsadás, képzés és támogatás

Célunk az adott gazdasági szervezet, sajátosságainak és speciális jellegének figyelembe vételével a zavartalan működéshez szükséges feltételrendszer meghatározása, kialakítása. Ezen belül történik a generális kérdések tisztázása és az adott környezetben történő értelmezése, definiálása, majd ennek alapján a biztonságvédelmi elvek meghatározása. Kidolgozásra kerülnek a biztonságvédelmi tevékenység típusai és területei, valamint a biztonságvédelmi tevékenység szakaszai, illetve meghatározásra kerülnek a biztonságvédelmi szakember feladatai, jogai és kötelezettségei.

Megrendelésre az EURO-INFORD Iroda az alábbi munkákat végzi el:

Kockázatelemzés elkészítését;

Alternatívák, ajánlások, biztonságvédelmi tervek kidolgozása a vezetői döntés előkészítéséhez;

Felkészítési tervek, oktatási tematikák összeállítása;

Biztonságvédelmi terv menedzselése, kivitelezők szervezése és szerződések előkészítése;

Folyamatos Információ-szolgáltatás a biztonságvédelmi feladatok teljesítéséhez;

Ügyrendek, munkaköri leírások a biztonsági személyek feladatairól és kötelmeiről;

Ajánlás a biztosítások biztonságvédelmi szempontjai és tartalmi kérdései témakörökben;

Megbízási szerződés keretében

Adatvédelmi tisztviselői feladatok átvállalása;

Adatvédelmi, adat- és informatikabiztonsági szabályzatok készítése;

Ügyfélszolgálati szabályzat készítése;