A Társaság neve:

EURO-INFORD Információs, Fordító, Biztonságvédelmi Szaktanácsadó és Szolgáltató IRODA Kft.

Rövid megnevezés:

EURO-INFORD IRODA

 

 

Az EURO-INFORD Irodát 1994. augusztusában alapítottuk, széleskörű információs szolgáltatások nyújtása, magas színvonalú biztonságvédelmi tevékenység végzésére.
Tevékenységünkben, szolgáltatásainkban nagy tapasztalatokkal és több éves gyakorlattal rendelkező szakértői gárdára támaszkodunk. A magas szintű szakértelem alapvető elvárás munkatársainkkal szemben. Munkánk és szolgáltatásaink során a minőséget részesítjük előnyben a mennyiséggel szemben. Ennek szellemében vállalunk munkát.
Célunk olyan - kidolgozott elveken és módszertanon alapuló - információs és biztonságvédelmi gyakorlat, szolgáltatás és oktatás kialakítása, amely hozzájárul minden magántulajdonú cég információs igényének kielégítéséhez és biztonságvédelmi tevékenységének megszervezéséhez.
Fontosnak tartjuk a külföldi szakemberekkel való együttműködést, hiszen az információs szolgáltatásban az európai elvárásoknak akarunk megfelelni, a biztonságvédelem területén is az európai szabványokat kívánjuk alkalmazni.

Ügyvezető:

 

 

 

 

 

SZEIFERT PÉTER

 

p.szeifert@euroinford.hu

 

Adatkezelési, adatfeldolgozói tájékoztató:

 

Az Euro-Inford Iroda Kft. adatkezelési gyakorlata és adatfeldolgozói tevékenysége az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú adatvédelmi rendeletén (GDPR), valamint megbízási szerződésen és meghatalmazáson alapszik.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy a tevékenységünkkel kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Vagyonvédelem, rendészeti ellenőrzés céljából kép és videofelvétel rögzítése.

A személyes adatokat csak az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeljük.

Számítógépes adatfeldolgozói szolgáltatásunk keretében az adatkezelő utasításai szerint végezzük szolgáltatói feladatainkat és az adatkezelő jogosult ellenőrizni az adatfeldolgozói tevékenységünket.

Az adatok kezelése automatikus, zárt rendszerben történik, a személyes adatokat harmadik személy részére nem továbbítjuk. A vonatkozó jogszabályokban, adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatban rögzítettek ismerete, betartása minden személyes adatokkal kapcsolatos feladatot végrehajtó munkatársunk kötelezettsége.

Adatvédelmi szempontból az EU Parlament 2016. május 16-án hatályba lépett adatvédelmi rendelet 2. szakasz 32. cikk adatbiztonsági követelményeinek kell megfelelni, a nagy tömegű személyes adatok, az adatkezelésre használt rendszer bizalmas jellegének, integritásának, elérhetőségének és rugalmasságának biztosítása, a fizikai vagy műszaki probléma esetén a visszaállíthatóság, rendelkezésre állás és hozzáférés biztosítása céljából.

Az érintett kérésére tájékoztatást adunk az általunk kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, pontosítását.

Az érintett az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén keressen bennünket a dpo@euroinford.hu e-mail címen vagy a +36 704217663 telefonon és a +3627741147 üzenetrögzítőn/faxon, levelezési cím: 2151 Fót, Pf.: 29.

Beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.