Tevékenységi körök, szolgáltatások

Adatvédelmi tisztviselői (DPO) feladatok végrehajtásának átvállalása a személyes adatok szakszerű és jogszerű kezelése, valamint a személyiségi jogok védelme érdekében a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, EU Parlament és Tanács rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint

Elemzések, prognózisok készítése
Szakvélemények, értékelések készítése
Biztonságvédelmi oktatás