Tevékenységi körök, szolgáltatások

Céginformációs igények kielégítése
Információk, adatok ellenőrzése
Adatvédelmi tisztviselői feladatok végrehajtásának átvállalása a személyes adatok kezelése és védelme érdekében

            a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló,  EU Parlament és Tanács  rendelete (GDPR),

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint

Személyes adatok ellenőrzése
Elemzések, prognózisok készítése
Szakvélemények, értékelések készítése
Biztonságvédelmi tervek, koncepciók készítése
Biztonságtechnikai szolgáltatások
Biztonságvédelmi oktatás
Fordítások, tolmácsolások szervezése