Nyilatkozat

Hozzájárulok ahhoz, illetve az 1992. évi LXVI. Tv. 19. §. 2. bek. a, pontjában foglaltak esetén is beleegyezésemet adom, hogy a szerződéskötéskor a nyomtatványon közölt személyazonosító adataimat, ill. okmányom érvényességét a ……………. megbízásából az Euro-Inford Iroda Kft. a  Hivatalnál ellenőrizze, pontosítsa.

 

 

 

SZERZŐDÉSI FELTÉTEL

A megbízó garantálja, hogy az Irodának az adatellenőrzési, adatfeldolgozási eljárásra átadott adatok megfelelnek a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak, a célhozkötöttséget, jogi alapot igazoló dokumentumokat be tudja mutatni.