Belső adatvédelmi felelős feladatainak átvállalása

ˇ         Megbízási szerződés keretében

ˇ         Közreműködünk és segítséget nyújtunk az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában;

ˇ         Segítjük a kötelező szervezeti szabályozást;

ˇ         Érvényesítjük az érintettek jogainak biztosítását;

ˇ         Ellenőrizzük a szabályok betartását, az adatvédelmi törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;

ˇ         A bejelentéseket, panaszokat megvizsgáljuk, megválaszoljuk, szükség esetén jelentjük a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (NAIH);

ˇ         Jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére felhívjuk az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó figyelmét;

ˇ         Elkészítjük és aktualizáljuk az adatvédelmi szabályzatot, a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatokat naprakészen aktualizáljuk;

ˇ         Vezetjük a belső adatvédelmi nyilvántartást;

ˇ         Legalább havi rendszerességgel személyes konzultációkat vállalunk;

ˇ         Gondoskodunk az adatvédelmi ismeretek oktatásáról;

ˇ         A Hatósággal (NAIH) rendszeres kapcsolattartással, és az egységes adatvédelmi joggyakorlat kialakításával segítünk szolgálni a jogszerű és szakszerű adatkezelést;

ˇ         Az évente megrendezésre kerülő belső adatvédelmi felelősök konferenciáján rendszeresen részt veszünk, melyről tájékoztatásokat adunk.