Személyes adatok ellenőrzése és kezelése, adatfeldolgozás, Belső adatvédelmi felelős feladatainak átvállalása megbízási szerződés keretében:

*       Közreműködünk és segítséget nyújtunk az adatkezeléssel összefüggő döntések meghozatalában;

*       segítjük a kötelező szervezeti szabályozást;

*       érvényesítjük az érintettek jogainak biztosítását;

*       ellenőrizzük a szabályok betartását, az adatvédelmi törvény és az adatkezelésre vonatkozó más jogszabályok, valamint a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatok rendelkezéseinek és az adatbiztonsági követelményeknek a megtartását;

*       a bejelentéseket, panaszokat megvizsgáljuk, megválaszoljuk, szükség esetén jelentjük a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (NAIH);

*       jogosulatlan adatkezelés észlelése esetén annak megszüntetésére felhívjuk az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó figyelmét;

*       elkészítjük és aktualizáljuk az adatvédelmi szabályzatot, a belső adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzatokat naprakészen aktualizáljuk;

*       vezetjük a belső adatvédelmi nyilvántartást;

*       legalább havi rendszerességgel személyes konzultációkat vállalunk;

*       gondoskodunk az adatvédelmi ismeretek oktatásáról;

*       a Hatósággal (NAIH) rendszeres kapcsolattartással, és az egységes adatvédelmi joggyakorlat kialakításával segítünk szolgálni a jogszerű és szakszerű adatkezelést;

*       az évente megrendezésre kerülő belső adatvédelmi felelősök konferenciáján rendszeresen részt veszünk, melyről tájékoztatásokat adunk.

A személyes adatok kezelésében 1994 óta szerzett tapasztalataink és fejlesztéseink révén mindazokkal a technikai, informatikai, személyi feltételekkel, és engedélyekkel rendelkezünk, amelyek biztosítják a jogszerű és szakszerű adatkezelői és szolgáltatói tevékenységet.